späť na referencie

Finančná spoločnosť

Systém na zrýchlenie analýzy zdravotného stavu pre poistné zmluvy

Návrh a vývoj riešenia pre poisťovacích agentov, ktoré zrýchľuje a zjednodušuje analýzu zdravotného stavu a zdravotných poistných zmlúv

Výzva

 • Klienti posielajú 100-200 stranové výpisy zdravotnej dokumentácie zo zdravotnej poisťovne vo formáte PDF alebo scan tlačiva
 • Dokumentácia sa spracováva ručne, kódy diagnóz vo výpise sa manuálne párujú s MKCH a rozdeľujú sa na diagnózy, ktoré vznikli pred trvaním poistnej zmluvy a počas trvania poistnej zmluvy
 • Časovo náročná analýza s náchylnosťou na ľudské chyby
 • Analýza a príprava podkladov pre jedného klienta trvá 1 hodinu a viac
 • Práca so zdravotnými údajmi kladie veľké nároky na bezpečnosť riešenia a splnenia striktných obmedzení vyplývajúcich z GDPR

Riešenie

 • Načítať originálny výpis zo zdravotnej poisťovne vo formáte pdf (fotokópie nebudú podporované kvôli nespoľahlivej OCR transformácii)
 • Automaticky spárovať kód diagnózy a popis z MKCH
 • Rozdeliť diagnózy do skupín pred a počas trvania poistnej zmluvy
 • Výslednú analýzu s odporúčaním pre klienta uložiť do dokumentu v ľubovoľnom formáte
 • Neukladajú sa informácie z výpisu zo zdravotnej poisťovne, vždy sa vyhodnocujú nanovo aby nebolo nutné šifrovať dáta
 • Pracuje sa len s nutným minimum osobných dát, z ktorých nie je možné identifikovať klienta

Kľúčové benefity

 • Výrazné zrýchlenie a efektivita práce
 • Príprava podkladov sa skrátila z 1 hodiny na menej ako 5 minút
 • Eliminovaná chybovosť vďaka automatizovanému spracovaniu dokumentov
 • Bezpečné riešenie pre spracovanie zdravotníckych dát v súlade s GDPR predpismi

Ďalšie referencie