späť na referencie

Visit Bratislava

Bratislavská cestovná agentúra zameraná na turistov

Dlhoročná správa, vývoj a rozvoj webových a mobilných aplikácií

Výzva

  • Staršie systémy nutne vyžadujúce aktualizáciu
  • Široká škála riešení s vysokou návštevnosťou
  • Požiadavky na okamžitý support

Riešenie

Pre klienta Bratislava Tourist Board zabezpečujeme správu niekoľkých webových a zároveň aj mobilných aplikácií. Taktiež zabezpečujeme poradenstvo v tejto oblasti tak, aby boli požiadavky klienta naplnené v najvyššej možnej miere. Kompletné portfólio služieb prechádza postupne na najmodernejšie technológie podľa aktuálnych trendov. Spolupráca zahŕňa rovnako aj ďalší rozvoj týchto platforiem a vývoj nových s ohľadom na krátkodobé i dlhodobé ciele a vízie klienta.

Kľúčové benefity

  • Stabilizácia a modernizácia riešení
  • Zníženie výpadkovosti systémov
  • Zrýchlenie aplikácií a supportu

Ďalšie referencie