Srdcom
softvéru je
kvalitný
manažment

wisdom factory

Zabezpečujeme komplexné služby pre softvérové, webové a mobilné riešenia. Poskytujeme analýzy a konzultácie zákazníckych požiadaviek, návrhy riešení a ich finálnu realizáciu.

VZNIK FIRMY

2015

REALIZOVANÉ PROJEKTY

400
+

ČLENOVIA TÍMU

30
+

TOP 5 NOMINÁCIA

Služby

01 Vývoj softvéru na mieru

Podieľame sa na vývoji systémov podľa špecifických potrieb zákazníkov spolu s ich dlhodobou údržbou. Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne s ohľadom na jeho potreby, situáciu a špecifické požiadavky.

02 Webové a frontend riešenia

Vytvárame webové riešenia vrátane analýzy a kompletnej technickej špecifikácie. Zaoberáme sa vývojom viacerých typov riešení, od webových stránok, cez e-shopové riešenia až po komplexné front-endové aplikácie.

03 Outsource IT služieb

Remote aj on-site outsourcing IT odborníkov ako aj celých vývojárskych tímov. Profesionalita a efektivita sú zárukou kvality a spokojnosti našich klientov.

04 Konzultácie, poradenstvo a audit

Ponúkame odborné poradenstvo, ktorým pomáhame klientom k napredovaniu, či k odhaleniu nedostatkov.

ako pracujeme

Wisdom Factory definuje flexibilný spôsob práce, pričom plne sa prispôsobujeme potrebám zákazníka.

01 Analýza požiadaviek zákazníka
02 Výber spôsobu riadenia projektu
03 Realizácia, implementácia a testing
04 Nasadenie projektu
05 Podpora projektu po nasadení

Požiadavky zákazníka predstavujú pre nás kľúčový zdroj informácií a preto venujeme tejto časti zvýšenú pozornosť.

Následne pristúpime po diskusii a dohode s klientom k výberu vhodného modelu pre projekt (napríklad V-model, SCRUM, kombinovaný model…).

Projekt následne vstupuje do realizačnej fázy, počas ktorej pravidelne komunikujeme a informujeme klienta o aktuálnom stave projektu. Samozrejmosťou je dôkladné testovanie.

Pri spustení projektu do ostrej prevádzky dbáme na odstránenie/minimalizáciu výpadku systému a rýchly support pre klienta.

Drvivú väčšinu projektov následne produkčne podporujeme a dlhodobo rozvíjame – s našimi klientami pracujeme vo väčšine vo forme partnerskej spolupráce.

Povedali o nás