späť na referencie

LIDL

Nadnárodný obchodný reťazec, ktorý pôsobí vo viacerých štátoch Európy

Programátorský partner pre rozsiahle webové projekty s desiatkami tisíc používateľov denne

Výzva

  • Realizácia interných projektov s požiadavkami na vysokú úroveň bezpečnosti
  • Riešenia, ktoré používa obrovské množstvo ľudí na dennej báze
  • Rozsiahla administrácia jednotlivých systémov
  • Spolupráca pri navrhovaní a riešení nových projektov

Riešenie

Pre nadnárodný obchodný reťazec sme naprogramovali viacero náročných projektov spolu s externými prepojeniami a internými systémami. Najväčšou výzvou pri napĺňaní požiadaviek klienta bola vysoká bezpečnosť a dostupnosť riešení, jednoduchá a efektívna forma administrácie, či rýchla odozva aj pri enormnom nápore používateľov rádovo v desiatkach tisícov denne.

Aj vďaka kvalitnému spracovaniu kódu a jeho optimalizácii sa nám podarilo naplniť očakávania klienta a docieliť tak pri každom projekte jeho vysokú spokojnosť. Pridanou hodnotou sú tiež návrhy a realizácia efektívnych riešení vzhľadom na náročné termíny a vysoké požiadavky na bezpečnosť.

KĽÚČOVÉ BENEFITY

  • Výrazné zrýchlenie systémov a ich pravidelná aktualizácia
  • Spĺňanie náročných bezpečnostných noriem a predpisov klienta, ktoré prešli externým auditom
  • Rozšírená a prehľadná administrácia webových stránok
  • Neustály rozvoj a spoľahlivý support realizovaných systémov

Časová os

2019
Začiatok spolupráce na 4. ročníku projektu Žihadielko
2020
Realizácia posledného ročníka súťaže Žihadielko
2020
Začiatok spolupráce na dlhodobom projekte Kuchyňa Lidla
2022
Programovanie projektu Maľované Slovensko
2022
Participácia pri novom koncepte súťaže na projekte Čistinka
2023
Spustenie druhého ročníka súťaže Čistinka s kompletne prerobeným hlasovacím mechanizmom

Ďalšie referencie