späť na referencie

Pipeliner CRM

Celosvetovo využívaný CRM systém

Programátorský partner pre komplexné CRM vo forme mobilných aplikácií s využitím po celom svete

Výzva

•  Správa a pravidelný rozvoj aplikácií vo forme šprintov s fixnými termínmi
•  Priamy dopad na riešenia a službu, ktorá je využívaná po celom svete množstvom zákazníkov a spoločností
•  Simultánny rozvoj aplikácií na Android a iOs platforme

Riešenie

Pre americkú spoločnosť s medzinárodným pôsobením spravujeme a podieľame sa na vývoji mobilných aplikácií pre Android a iOs. Predmetom spolupráce je neustály rozvoj aplikácií, či už na základe interných cieľov, ale i feedbacku od zákazníkov po celom svete. Práve rozpoznateľnosť služby a jej celosvetové využitie boli najväčšou výzvou vzhľadom na fakt, že každé vylepšenie aplikácie má práve záber na celom svete. Na projekte pracujeme v pravidelných sprintoch, takže je nutné dodržiavať aj vopred stanovené termíny na dodanie jednotlivých funkcionalít aplikácie. Pre klienta sme zárukou bezchybných výstupov, dodržaných termínov a bezproblémovej komunikácie, čo vedie k jeho dlhodobo vysokej spokojnosti so spoluprácou.

Kľúčové benefity

•  Rýchle a odborné zorientovanie sa v kóde a v nastavených procesoch
•  Dodržiavanie komplexných interných procesov klienta
•  Spĺňanie fixných deadlinov
•  Pravidelný rozvoj a support

Ďalšie referencie