späť na referencie

Medzinárodná medicínska spoločnosť

Spoločnosť zo zdravotníckeho sektora pôsobiaca vo viacerých oblastiach

Mobilná a webová aplikácia pre zdravotníckych pracovníkov optimalizovaná pre iOS a Android zariadenia

Výzva

  • Požiadavky na rýchlu implementáciu rozsiahleho systému
  • Nutnosť vysokej bezpečnosti pre prácu s citlivými údajmi
  • Finálne riešenie musí byť v súlade s firemnými štandardami, ktoré sú používané vo viacerých krajinách

Riešenie

Mobilná a webová aplikácia určená pre zdravotníckych pracovníkov (lekárov, sestry, …), ktorým umožňuje v prehľadnej forme zobraziť informácie o svojich peňažných a nepeňažných plneniach. Aplikácia je prepojená s portálom a autentifikačným systémom, vďaka čomu majú používatelia unifikovaný prístup k informáciám vo forme prehľadov a PDF súborov (zobrazovanie priamo v aplikácii/sťahovanie). Tie sú priradené práve prihláseným používateľom.

Spolu s aplikáciou bolo dodané aj integračné riešenie, pomocou ktorého aplikácia získava informácie z portálu, autentifikačného systému a systémov tretích strán. Vďaka tomu umožňuje notifikovať používateľa o rôznych informáciách ako pridanie nových záznamov/dokladov, pripomenutie daňovej povinnosti, a tiež je možné odoslať používateľom výnimočné notifikácie ako vyžadovaná aktualizácia aplikácie alebo technická údržba.

Kľúčové benefity

  • Dodanie komplexného riešenia v krátkom čase
  • Proaktívna komunikácia s centrálou firmy
  • Aplikácia prešla bez problémom bezpečnostným auditom materskej spoločnosti

Ďalšie referencie