späť na referencie

Finančná spoločnosť

Stredoeurópska spoločnosť zameraná na asset management

Komplexná zákaznícka zóna pre správcu aktív v strednej Európe

Výzva

  • Poskytnutie komplexnej zákazníckej zóny prepojenej s ekosystémom spoločnosti
  • Požiadavky na bezpečnosť, rýchlosť a vysoké množstvo používateľov
  • Hľadanie dlhodobého partnera, ktorý dokáže poskytovať support a flexibilné vývojové kapacity

Riešenie

Pre správcu aktív pôsobiaceho v strednej Európe sme realizovali zákaznícku zónu od návrhu funkcionality a architektúry až po samotnú implementáciu. V rámci realizácie bola pre spoločnosť navrhnutá a vytvorená sieťová topológia a štruktúra mikroslužieb tak, aby pokrývala prísne bezpečnostné štandardy vyžadované národnými regulátormi. Jednotlivými mikroslužbami bol vytvorený základ interného API spoločnosti. Vytvorené služby získavajú údaje z transakčných systémov pre ďalšie spracovanie v rámci spoločnosti. Systém supportujeme a neustále rozvíjame podľa požiadaviek klienta.

Kľúčové benefity

  • Rýchle dodanie úvodnej verzie systému
  • Splnenie bezpečnostného auditu a ostatných požiadaviek klienta
  • Vysoká spokojnosť IT oddelenia s kvalitou kódu a supportom

Ďalšie referencie