späť na referencie

Care4Diabetes

Platforma pre diabetických pacientov

Vytvorenie národnej platformy pre diabetických pacientov a odborníkov

Výzva

• Neexistujúci centrálny systém pre diabetických pacientov
• Nutnosť komunikácie pacientov s odborníkmi
• Žiadna možnosť výmeny údajov v reálnom čase

Riešenie

Care4diabetes vznikol ako najväčší slovenský portál venovaný starostlivosti o diabetikov, ktorý poskytuje neoceniteľné zdroje a podporu pacientom s cukrovkou. Platformu denne využívajú stovky pacientov a ponúka komplexné informácie o liečbe cukrovky, rady v oblasti stravovania a najnovšie medicínske pokroky. Z programátorského hľadiska sme v krátkom čase vyvinuli robustné riešenie, ktoré výrazne uľahčuje komunikáciu či výmenu údajov medzi pacientami a odborníkmi.

Kľúčové benefity

•  Rýchly návrh a vývoj komplexného riešenia
•  Vytvorenie platformy jednoduchej na využívanie pre odborníkov aj pre pacientov
•  Automatická výmena údajov
•  Pravidelný rozvoj a support

Ďalšie referencie