Pre LITA-Autorská spoločnosť pracujeme na systéme, ktorý slúži na automatizáciu registrácie nových diel od autorov a zároveň na automatizáciu procesu nahlasovania od rôznych používateľov týchto diel, napríklad od televízií či rádií.

http://moja.lita.sk/

Pozri aj ďalšie projekty

https://www.zltymelon.sk/
http://www.etrznica.sk/
http://www.ptagroup.sk/
https://www.caribiccasino.com/
Zobraziť všetky projekty