Pre LITA-Autorská spoločnosť pracujeme na systéme, ktorý slúži na automatizáciu registrácie nových diel od autorov a zároveň na automatizáciu procesu nahlasovania od rôznych používateľov týchto diel, napríklad od televízií či rádií.

http://moja.lita.sk/

Pozri aj ďalšie projekty

http://www.noripples.com.au
http://www.kvetypocelyrok.sk/
http://sexymoletky.sk/
https://www.caribiccasino.com/
Zobraziť všetky projekty